logo-cesen.jpg, 1,9kB

Uživatel: nepřihlášen

webmaster

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je dlouhodobé zajištění bezpečných, spolehlivých a ekonomicky dostupných klasických i jaderných zdrojů elektrické energie, které spočívá v prodloužení životnosti starých i v budování nových turbogenerátorových bloků. Předkládaný projekt si proto klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti a provozní spolehlivosti nových a prodloužení životnosti stávajících energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Podstatou projektu je tedy vytvoření funkčního konsorcia schopného řešit danou problematiku, která umožní vytvoření systému dlouhodobé spolupráce na vyšší úrovni než dosud (členové konsorcia mezi sebou spolupracují na méně komplexní úrovni). Toto konsorcium se předpokládá, že bude funkční i po ukončení řešení projektu. Tato skutečnost je podpořena Státní energetickou koncepcí ČR, aktuální mezinárodní situací v energetice (plánované odstavování jaderných elektráren v Německu) a zejména zkušenostmi a zaměřením členů konsorcia.

Dalšími cíli projektu je výchova nové generace technické inteligence a rozvoj slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství, snížení nezaměstnanosti, vytvoření nových pracovních příležitostí a podpora regionů s nízkou zaměstnaností. Konkrétní výsledky projektu a termíny plnění jednotlivých cílů nelze z důvodu rozsahu dostatečně komentovat v této části přihlášky projektu. Ty jsou přesně specifikovány v dalších částech přihlášky projektu, zejména v jednotlivých pracovních balíčcích, ve Výsledcích projektu (technické výsledky řešení) a v přínosech vytvoření Centra (Tržby, Zisk, Export, Nová pracovní místa, Podíl tržeb z výsledků projektu na celkových tržbách účastníků projektu). Zapojení studentů a začínajících výzkumníků, kteří budou vychováváni v rámci řešení Centra, je uvedeno v kapitolách Řešitelské týmy pracovních balíčků.